Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Тема 10. Організація торгівлі на фондовому ринку


Кількість годин - 4

Біржовий ФР. Фондова біржа. Статут та правила фондової біржі. Члени фондової біржі. Котирування ЦП. Правила лістингу і делістингу ЦП. Методи проведення біржових торгів. Операції з ЦП на фондовій біржі. Види угод з ЦП. Органи управління фондової біржі. Регулювання діяльності фондової біржі. Фактори, що впливають на курс ЦП.

Організація нагляду і контролю на організаційно оформленому фондовому ринку.

Діяльність фондових бірж стосовно визначення та оприлюднення біржових курсів цінних паперів.

Розкриття інформації про діяльність фондової біржі.

Взаємодія фондових бірж з торговцями цінних паперів стосовно отримання і оприлюднення інформації про вчинені торговцями правочини з цінними паперами.

Подання торговцем цінними паперами інформації про всі вчинені правочини з цінними паперами на обрану ним фондову біржу.

Взаємодія з депозитарною системою (депозитарій, зберігач, кліринг). Сучасні технології проведення біржових торгів.

Тема 11. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку


Кількість годин - 6

Контроль за ФР. Повноваження ДКЦПФР щодо перевірок та ревізій діяльності учасників ФР. Порядок проведення перевірок та ревізій. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.

Порядок проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств.

Види правопорушень на ФР. Відповідальність за правопорушення на ФР. Правозастосування на ФР. Порядок розгляду уповноваженими особами ДКЦПФР справ про правопорушення на ФР та застосування санкцій. Оскарження постанов по справах про правопорушення на ФР.

Система та суб'єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов'язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Завдання, обов'язки та права суб'єктів державного фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 12. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку


Кількість годин - 4

Загальні положення законодавства про захист економічної конкуренції на фондовому ринку. Сутність та механізми визначення монопольного (домінуючого) становища на ринку. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань. Контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання. Порядок розгляду заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв.

Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Забезпечення доказів. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 13. Пенсійна реформа та розвиток фондового ринку


Кількість годин - 2

Трирівнева структура пенсійного забезпечення.

Порядок формування Накопичувального фонду. Суб'єкти накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Пенсійні активи накопичувального фонду. Радник з інвестиційних питань. Компанії з управління активами як суб'єкт накопичувальної пенсійної системи. Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.

Недержавне пенсійне забезпечення. Недержавні пенсійні фонди та їх види. Пенсійний контракт та пенсійна схема. Пенсійні активи системи недержавного пенсійного забезпечення. Особи, що можуть здійснювати діяльність з управління пенсійними активами. Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів. Зберігання пенсійних активів. Роль фондового ринку у забезпеченні функціонування пенсійної системи.

Тема 14. Ділова українська мова


Кількість годин - 2

Основні вимоги до мови ділових документів. Офіційно-діловий стиль. Укладання деяких видів ділових документів.

Мовний етикет.

Тема 15. Законодавче та організаційне забезпечення діяльності ІСІ


Кількість годин - 4

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", нормативно-правові акти ДКЦПФР щодо регулювання діяльності ІСІ.

Реєстрація ІСІ в Єдиному державному реєстрі ІСІ. Припинення діяльності ІСІ.

Вимоги ДКЦПФР до договорів, що укладаються ІСІ: договір про управління активами ІСІ, договір про надання послуг щодо зберігання активів ІСІ, договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ.

Досвід законодавчого забезпечення діяльності ІСІ у країнах Європейського Союзу, США.

Тема 16. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.


Кількість годин - 5

Вимоги ДКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами у складі юридичної особи - професійного учасника ФР.

Загальні вимоги до отримання ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ФР торговцями цінними паперами. Підстави та процедура анулювання ліцензії. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з торгівлі цінними паперами). Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами ліцензійних умов.