Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид материалаДокументы

Содержание


Голова Комісії
Тема 21. Особливості формування реєстрів акціонерів у процесі приватизації
Тема 22. Організація діяльності реєстроутримувача
Тема 24. Звітність реєстроутримувачів
Тема 25. Регулювання фондового ринку СРО
Тема 26. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування
Тема 27. Інформаційні технології здійснення реєстраторської діяльності
Лекційних та практичних занять - 106 год.
Директор департаменту
Лекційних та практичних занять - 98 год.
Директор департаменту
Лекційних та практичних занять - 110 год.
Директор департаменту
Лекційних та практичних занять - 102 год.
Директор департаменту
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ


від 20 серпня 2010 року N 1333

Про затвердження нових редакцій типових програм навчання фахівців з питань фондового ринкуНа виконання пункту 1.1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.96 N 215, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 08.10.96 за N 584/1609 (із змінами та доповненнями), та у зв'язку з розвитком чинного законодавства Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити нові редакції типових програм навчання фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів, з питань торгівлі цінними паперами, з депозитарної діяльності, з управління активами та з питань організації торгівлі на фондовому ринку (додаються).

2. Керівнику апарату О. Сахнацькій забезпечити:

опублікування нових редакцій типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку відповідно до чинного законодавства;

контроль за дотриманням навчальними закладами, з якими укладені договори про співробітництво щодо навчання фахівців з питань фондового ринку, нових редакцій типових програм навчання, затверджених цим рішенням.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Комісії від 01.08.2006 N 607 "Про затвердження нових редакцій типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Мозгового О. М.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

 


Протокол засідання Комісії
від 20 серпня 2010 р. N 34 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
20.08.2010 N 1333 


Типова програма навчання фахівців
на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Вступна тема


Кількість годин - 2

Сучасний стан та проблеми розвитку економіки України. Основні напрямки та перспективи розвитку фондового ринку. Вплив міжнародних фінансових ринків на розвиток фондового ринку (далі - ФР) в Україні.

Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні


Кількість годин - 4

Право власності. Суб'єкти права власності. Принципи та організаційні форми підприємництва.

Види і організаційні форми підприємств. Об'єднання підприємств. Створення і діяльність підприємств. Реорганізація і ліквідація підприємств. Банкрутство. Особливості відновлення платоспроможності боржника в сучасних умовах.

Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Холдингові компанії. Поняття дочірнього підприємства, філії, представництва.

Правочини. Поняття і види правочинів. Форма правочину. Вчинення та форми правочинів. Види зобов'язань. Спадщина. Застава цінних паперів. Нотаріальне посвідчення.

Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) до правочинів, що укладаються професійними учасниками фондового ринку.

Вимоги законодавства до вчинення правочинів щодо цінних паперів з нерезидентами.

Тема 2. Фондовий ринок в Україні


Кількість годин - 2

Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР. Організація торгів на ФР. Інфраструктура ФР. Суб'єкти інфраструктури ФР. Фондова біржа. Учасники ФР. Фондовий ринок і приватизація.

Тема 3. Державне регулювання фондового ринку


Кількість годин - 4

Мета та форми державного регулювання ФР. Законодавче регулювання ФР. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її завдання та повноваження. Територіальні органи ДКЦПФР. Інші державні органи, що у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю учасників ФР.

Кримінальна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери.

Захист прав інвесторів на ФР.

Тема 4. Цінні папери та їх класифікація


Кількість годин - 2

Поняття цінних паперів (далі - ЦП). Класифікація ЦП.

Групи та види ЦП. Форма випуску та форма існування ЦП. Перехід прав власності на ЦП.

Тема 5. Пайові та боргові цінні папери.


Кількість годин - 4

Основні характеристики, види, умови випуску та особливості обігу: акцій, облігацій (підприємств, місцевих позик, внутрішніх та зовнішніх державних позик), інвестиційних сертифікатів, ощадних сертифікатів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та інш. Доходи з ЦП.

Емісія ЦП. Рішення про розміщення ЦП. Проспект емісії ЦП. Поняття недобросовісної емісії ЦП.

Реєстрація випуску акцій та проспекту емісії акцій. Звіт про результати розміщення акцій. Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій. Реєстрація випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН.

Код ISIN.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

Реєстрація випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.

Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП.

Поняття фонду фінансування будівництва. Поняття фонду операцій з нерухомістю.

Поняття та основні характеристики векселів. Порядок видачі та обігу векселів. Акцепт векселя. Аваль. Особливості національного вексельного законодавства. Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі.