1  Основні тенденції економічного та соціального розвитку економіки жидачівщини в контексті загальнодержавного розвитку. 6

Вид материалаДокументы

Содержание


2.5. Збереження історико-культурної спадщини
2.6. Інструменти забезпечення соціально-економічного розвитку 2.6.1. Фінансова діяльність
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

2.5. Збереження історико-культурної спадщини


Головною метою розвитку сфери у 2012 році є збереження пам’яток історико-культурної спадщини Жидачівщини.

Основні заходи для розвитку сфери у 2012 році:
 • проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів культурної спадщини, яке здійснюватиметься шляхом реалізації заходів щодо:
  • виготовлення паспортів на об'єкти культурної спадщини;
  • проведення інвентаризації пам'яток культурної спадщини;
 • збереження та проведення протиаварійних, ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури, зокрема:
  • проведення заходів із збереження пам'яток дерев'яної сакральної архітектури сіл Заліски, Соколівка;
  • проведення досліджень історичних кладовищ, поховань та меморіалів м.Ходорів, с.Руда;
  • сприяння проведенню протиаварійних робіт та реставрації пам’яток архітектури: оборонний костел с.Соколівка, обороннна вежа с.П’ятничани, палац смт.Журавно.
 • проведення комплексу заходів з охорони та використання об'єктів культурної спадщини м. Жидачева, а саме:
  • забезпечення реалізації заходів із збереження та використання палацового комплексу графа Скарбка (палацик, стайні, возівні, дерев’яний шпихлір ІІ пол.. 18ст), костелу Успіння Діви Марії;
  • розробка охоронних зон пам’яток архітектури;

Очікувані результати у 2012 році:
 • введення в єдиний документообіг органів виконавчої влади електронної бази даних об'єктів культурної спадщини;
 • підготовка паспортів для пам’яток національного значення;
 • популяризація пам’яток як об’єктів культурної спадщини;
 • розширення міжнародних культурних контактів;
 • активізація розвитку туризму, як одного з джерел залучення інвестицій;
 • забезпечення діяльності історико-культурних, історико-архітектурних заповідників.

2.6. Інструменти забезпечення соціально-економічного розвитку

2.6.1. Фінансова діяльність


Фінансово-господарська діяльність

Головною метою розвитку фінансово-господарської сфери у 2012 році є забезпечення ефективної мобілізації коштів для збереження власного потенціалу соціально-економічного розвитку та проведення комплексної модернізації підприємств

Основні заходи для розвитку сфери у 2012 році:
 • створення сприятливого фінансово-господарського середовища для забезпечення загального рівня доходності суб’єктів господарювання району:
  • задіяння ресурсів на інноваційний розвиток підприємств (капітальні вкладення), спрямовані на оновлення зношених виробничих потужностей та мультиплікативне підвищення технологічного рівня виробництва, випуск технологічно нової або удосконаленої продукції, розширення матеріально-виробничої сфери та розвиток базових виробничих галузей;
  • підписання угод на співпрацю у розв’язанні проблемних питань;
 • оздоровлення і відновлення нормального функціонування фінансових ринків, а також відновлення довіри до банківської системи:
  • створення сприятливого легалізованого фінансово-правового поля для пожвавлення банківської активності щодо забезпечення кредитними ресурсами економіки району, збереження позитивних тенденцій кредитування інвестиційної діяльності суб’єктів економіки та залучення приватного інвестиційного капіталу;
 • визначення та вдосконалення пріоритетів щодо стратегічного розвитку базових сфер господарської діяльності з відповідним матеріально-технічним, ресурсним забезпеченням шляхом:
  • проведення системного моніторингу фінансово-економічного стану провідних підприємств у регіоні;
  • надання сприяння з виконання зобов’язань таких підприємств у питаннях їх фінансового забезпечення;
  • створення найбільш сприятливих умов для фінансово–господарської діяльності ефективно діючих підприємств шляхом спрощення процедур (упорядкування) контрольно- перевірних та інспектуючих робіт на основних ефективно функціонуючих підприємствах району.

Очікувані результати у 2012 році:
 • забезпечення приросту обсягу валових ресурсів, що обслуговує економіку району, не менш ніж на 4,0%;
 • зростання сальдо фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (отриманий прибутковими підприємствами прибуток очікується на рівні 3,9млн.грн.);
 • зменшення сумарного обсягу збитків збиткових підприємств на 4,6%;
 • розбудова конкурентоспроможного фінансового ринку, здатного залучати та перерозподіляти інвестиційні ресурси в реальний сектор економіки.

Наповнення бюджету

Провідна роль у регулюванні економічних процесів належить податкам. З одного боку, податки складають основну частину доходів бюджетів всіх рівнів, а з іншого – є ефективним механізмом здійснення соціально-економічної політики області в цілому.

Головною метою розвитку сфери у 2012 році є забезпечення стійкої та збалансованої бюджетної системи району з одночасним збільшенням сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів.

Основні заходи для розвитку сфери у 2012 році:
 • стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності:
  • запровадження спеціальних податкових режимів;
  • використання податкових канікул для новостворених підприємств;
  • запровадження пільг по податку на прибуток з енергозбереження;
  • удосконалення порядку відшкодування податку на додану вартість;
 • спрощення податкової системи шляхом:
  • спрощення адміністративних процедур та зменшення навантаження на бізнес-середовище;
 • оптимізація контрольно-перевірочних робіт шляхом заохочення ефективно діючих підприємств району – сумлінних платників податків;
 • руйнування та припинення схем мінімізації ПДВ, поліпшення якості контрольно-перевірної роботи, забезпечення повноти стягнення донарахованих сум податку на додану вартість;
 • покращення роботи по залученню платників до сплати податку на прибуток та вжиття заходів органами податкової служби щодо підвищення підприємствами податкової віддачі;
 • збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету за рахунок:
  • підвищення законодавчого рівня мінімальної заробітної плати;
  • впровадження соціальних програм;
  • погашення заборгованості із виплати заробітної плати;
  • реалізації Регіональної програми зайнятості населення.
 • забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
 • здійснення контролю за найбільшими підприємствами-недоїмниками та вжиття заходів щодо стягнення належних коштів до бюджету;
 • доведення плану мобілізації надходжень усіх рівнів та завдання з погашення податкового боргу на 2011 рік з помісячним розподілом показників, здійснення оперативного моніторингу за станом їх виконання.

Очікувані результати у 2012 році:
 • макроекономічна стабілізація, формування прогнозної бюджетної та податкової системи;
 • зменшення податкового навантаження, що вплине на збільшення собівартості товару або послуг, зміцнення конкурентних позицій регіональних підприємств;
 • збільшення величини збору податку на додану вартість не менше 8,0%;
 • приріст податку на прибуток підприємств на 9,5%;
 • приріст надходжень податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету на 10,0%;
 • забезпечення мобілізації бюджетних надходжень відповідно до розрахункового плану Мінфіну України.