Програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік

Вид материалаДокументы

Содержание


11. Охорона здоров’я
12. Розвиток підприємництва
13. Розвиток споживчого ринку
15. Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність
16. Охорона природи
Основні показники економічного і соціального розвитку
Розвиток сфери матеріального виробництва
Обсяг продукції промисловості в порівняних цінах у % до попереднього року - всього
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств - всього
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

11. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я


Головна мета на 2012 рік: реформування та розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на державні реформи, запобігання захворюванням та забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги населенню.

Основні завдання та заходи:

підвищення якості та доступності медичної допомоги в районі;

укріплення матеріально-технічної бази лікувальних закладів району;

зміцнення кадрового потенціалу районних медичних закладів шляхом підвищення кваліфікаційного рівня працівників медицини;

відкриття закладів загальної практики сімейної медицини на території району;

реалізація на районному рівні заходів, передбачених державними та обласними програмами у сфері охорони здоров’я.

Очікувані результати:

забезпечення в районі сталої роботи закладів системи охорони здоров’я;

підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню;

стабілізація рівня захворюваності на соціально небезпечні хвороби.

12. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА


Головна мета на 2012 рік: забезпечення сприятливих умов для створення і функціонування малого та середнього бізнесу, сприяння підвищенню його інвестиційної активності.

Основні завдання та заходи:

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сільській місцевості і молодіжного підприємництва;

реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

забезпечення поліпшення бізнес-середовища;

забезпечення ефективного функціонування Центру надання дозвільних та реєстраційних послуг «Єдиний офіс»;

запровадження «гарячої» лінії для звернень суб’єктів підприємництва з питань отримання дозволів, реєстрації та надання адміністративних послуг;

сприяння залученню інвестицій у сферу малого та середнього бізнесу;

Очікувані результати: збільшення кількості:

11

- малих підприємств до 153 одиниць;

- фізичних осіб-підприємців до 2458;

- фермерських господарств до 91.


13. РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ


Головна мета на 2012 рік: насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, збільшення обсягу послуг, запобігання безпідставного підвищення цін на основні продовольчі товари, розвиток та удосконалення інфраструктури споживчого ринку.

Основні завдання та заходи:

створення необхідних умов для продажу продукції місцевих товаровиробників на ринках, організація проведення ярмарків на території району;

приймання участі районних суб’єктів господарювання у ярмарках на території області;

проведення активної роботи щодо запобігання виготовленню та реалізації на споживчому ринку неякісної, фальсифікованої та небезпечної для здоров’я та життя людей продукції (товарів);

забезпечення роботи з вивчення цінової ситуації та обґрунтованості підвищення цін на соціально значущі товари на території району, проведення моніторингу цінової ситуації;

посилення контролю за застосуванням торговельних надбавок;

розширення та удосконалення торговельної інфраструктури, формування мережі сучасних об’єктів торгівлі.

Очікувані результати:

забезпечення не перевищення суб’єктами сфери торгівлі торгівельних надбавок на соціально значущі товари;

покращення якості надання послуг на споживчому ринку;

збільшення переліку і обсягів надання послуг у сільській місцевості.


15. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Головна мета на 2012 рік: підвищення рівня використання інвестиційних можливостей району, створення сприятливих умов інвестиційної діяльності у будівництві, залучення інвестицій та бюджетних ресурсів з метою реалізації найважливіших інвестиційних проектів, спрямованих на покращання стану об’єктів соціально-культурної сфери, створення промислової зони в районі.

Основні завдання та заходи:

реалізація заходів, передбачених програмою «Сільське подвір’я»;

створення позитивного інвестиційного іміджу району шляхом активізації інформаційної взаємодії з інвесторами, суб’єктами господарювання, поширення позитивного досвіду залучення інвестицій в район;


12

пошук можливостей щодо реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року;

поетапне обстеження земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які можуть бути використані під будівництво інвестиційних об’єктів, з розробкою паспортів;

підготовка переліків інвестиційних та інфраструктурних проектів Мелітопольського району для залучення коштів з різних джерел фінансування;

участь разом із підприємствами району в інвестиційних конференціях, семінарах, бізнес-форумах, ярмарково-виставкових заходах, в тому числі у міжнародному інвестиційному форумі, за участю потенційних інвесторів, інвестиційних фондів та громадських організацій;

розповсюдження інформації про інвестиційну привабливість району на обласних, всеукраїнських виставках, конференціях, а також у друкованих та електронних виданнях;

вирішення питань залучення і спрямування коштів з державного та обласного бюджетів на реалізацію найважливіших інвестиційних проектів з питань соціально-економічного розвитку району, реформування житлово-комунальної сфери, енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства;

продовження роботи над реалізацією інвестиційних проектів по будівництву вітрової, сонячної електростанцій.

Очікувані результати: збільшення обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування;

зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури, комунального господарства за рахунок соціальної спрямованості бюджетного інвестування;

реалізація державної містобудівної політики на районному рівні;

скорочення обсягів незавершеного будівництва;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням і використання території для будівних потреб, встановлення режиму раціонального використання земель і забудови територій.


16. ОХОРОНА ПРИРОДИ


Головна мета у 2012 році: розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем району шляхом реалізації природоохоронних заходів, передбачених в обласних та районних програмах природоохоронної спрямованості та Стратегії сталого розвитку Мелітопольського району до 2015 року.

Основні завдання та заходи:

залучення коштів на розв’язання найбільш актуальних екологічних проблем з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевих екофондів, а також інших джерел для реалізації природоохоронних заходів по напрямкам:

13

Охорона довкілля та раціональне використання водних ресурсів:

будівництво біоінженерних очисних споруд с. Садове;

реконструкція очисних споруд с.Фруктове, смт Мирне.

Поводження з відходами:

видалення на знешкодження непридатних і заборонених хімічних засобів захисту рослин з двох безхазяйних складів;

придбання 3 машин для збору та транспортування твердих побутових відходів;

продовження роботи щодо залучення інвестицій на будівництво сміттєпереробного заводу твердих побутових відходів.

Запобігання та ліквідація наслідків підтоплення населених пунктів:

вирішення питання щодо проектних розроблень з захисту від підтоплення с. Удачне;

залучення коштів на завершення будівництва інженерних споруд захисту від підтоплення с.Костянтинівки.

Формування екологічної мережі, збереження природно-заповідного фонду:

розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду с. Мордвинівка;

проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій ботанічних заказників с. Світлодолинське «Цілинна ділянка по балці Курушана».

Очікувані результати:

запобігання забруднення складових довкілля, збереження природних комплексів в районі.


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІКПоказники

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

2012 рік

програма

9 місяців факт

очікуване виконання

%

програма

% до

очікуваного

2011 року

до

програми

до

2010 року

РОЗВИТОК СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Обсяг продукції промисловості в порівняних цінах у % до попереднього року - всього

%
у тому числі по галузях:Добувна промисловість

%
Переробна промисловість

%
з неї:виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

%
легка промисловість

%
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

%
хімічна та нафтохімічна промисловість

%
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

%
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

%
машинобудування

%
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

%хОбсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств - всього

млн. грн.

171,7

182,0


67,0

89,5

49,2

52,1

102,5

114,5
у тому числі по галузях:Добувна промисловість

млн. грн.
Переробна промисловість

млн. грн.
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

млн. грн.

136,2

130

14,3

18,4

14,2

13,5

19,7

107,1
легка промисловість

млн. грн.
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

млн. грн.
хімічна та нафтохімічна промисловість

млн. грн.
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

млн. грн.
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

млн. грн.