.php> Содержание: "Розділ зовнішня політика І політика безпеки" 

Розділ зовнішня політика І політика безпекиСодержание3.1.1. Проблеми інституційного забезпечення зовнішньої політики
Оцінюючи зазначену подію
Прийняття Закону може створити ряд ризиків
3.1.2. Визначення напрямів міжнародної інтеграції і співпраці
З одного боку, Програма (за умови її виконання) створює певні можливості вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності
З іншого боку, виконання Програми в її нинішньому вигляді створює ризики закріплення України на низькотехнологічних ринках.
3.1.3. Удосконалення Закону України “Про дипломатичну службу”
3.1.4. Ліквідація торговельно-економічних місій (ТЕМ)
Указ можна визнати своєчасним
Тому є ризик, що механічне переведення ТЕМ під егіду МЗС не змінить ситуацію на краще
3.1.5. Відносини з Російською Федерацією
З одного боку, зазначені зустрічі на вищому рівні, укладені угоди та зроблені заяви створюють широкі можливості для розвитку укр
Крім того, досягнуті домовленості та укладені угоди створюють ряд загроз.
3.1.6. Європейська інтеграція
Оцінюючи зазначені дії, слід відзначити наступне.
Водночас, ці дії створюють певні ризики, а саме
Труднощі переговорного процесу
Дефіцит прозорості
Однак, з точки зору змісту та результативності
Політико-дипломатичний діалог
Водночас, виглядає проблемним ефективне використання потенціалу розвитку двосторонніх відносин
3.1.8. Відносини з НАТО
3.1.9. Відносини з іншими країнами світу
Зазначені контакти відкривають можливість подальшого розвитку політико-дипломатичного діалогу, торговельно-економічного співробі
Водночас, небезпечною виглядає асиметрія міжнародних контактів керівництва країни – однозначна перевага надається розвитку відно
3.2. Політика безпеки
3.2.1. Організаційні питання національної безпеки і оборони
25 лютого 2010р.
3.2.2. Засади національної безпеки і оборони
Оцінюючи наведені рішення
Програму економічних реформ України на 2010-2014рр
3.2.4. Військове співробітництво та міжнародна безпека
Відносини з Росією
Оцінюючи зазначені події, позитивним є те
Ефективність газово-флотських угод викликає великі сумніви
З метою запобігання ризикам і негативним наслідкам укладених угод пропонується надалі позбутися практики підготовки міжнародних
Міжнародного військове співробітництво
8 Указ Президента України “Про деякі питання представництва економічних інтересів України за кордоном” №522 від 8 квітня 2010р.


нов <.php>