.php> Содержание: "Законами України від 19 червня 2003 року n 980-iv, ову, 2003 р., N 30, ст. 1527" 

Законами України від 19 червня 2003 року n 980-iv, ову, 2003 р., N 30, ст. 1527СодержаниеКнига перша
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. здійснення цивільних прав та виконання обов'язків
Захист цивільних прав та інтересів
Розділ iiособи
Загальні положення про фізичну особу
Фізична особа - підприємець
Опіка та піклування
Юридична особа
Загальні положення про юридичну особу
Глава 8ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА § 1. Господарські товариства 1. Загальні положення
Стаття 114. Учасники господарського товариства
Стаття 115. Майно господарського товариства
Стаття 116. Права учасників господарського товариства
Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства
Стаття 118. Залежне господарське товариство
2. Повне товариство Стаття 119. Поняття повного товариства
Стаття 120. Засновницький договір повного товариства
Стаття 121. Управління повним товариством
Стаття 122. Ведення справ повного товариства
Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства
Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства
Стаття 126. Вихід з повного товариства
Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства
Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства
Стаття 129. Вибуття з повного товариства
Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства
Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці учасника товариства у складеному капітал
Стаття 132. Ліквідація повного товариства
3. Командитне товариство Стаття 133. Основні положення про командитне товариство
Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства
Стаття 135. Учасники командитного товариства
Стаття 136. Управління командитним товариством
Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства
Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства
Стаття 139. Ліквідація командитного товариства
4. Товариство з обмеженою відповідальністю Стаття 140. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 141. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю
Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 147. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи
Стаття 148. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 149. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства
Стаття 150. Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 151. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
5. Акціонерне товариство Стаття 152. Поняття акціонерного товариства
Стаття 153. Створення акціонерного товариства
Стаття 154. Статут акціонерного товариства
Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства
Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів
Стаття 159. Загальні збори акціонерів
Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства
Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
Стаття 162. Аудиторська перевірка
§ 2. Виробничий кооператив Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу
Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу
Стаття 165. Майно виробничого кооперативу
Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю
Участь держави, автономної республіки крим, територіальних громад у цивільних відносинах
Правові форми участі держави, автономної республіки крим, територіальних громад у цивільних відносинах
Органи та представники, через яких діють держава, автономна республіка крим, територіальні громади у цивільних відносинах
Відповідальність за зобов'язаннями держави, автономної республіки крим, територіальних громад
Розділ iii
Речі. майно
Цінні папери
Нематеріальні блага
Розділ ivправочини. представництво
Розділ vстроки та терміни. позовна давність
Позовна давність
Книга друга
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
Книга третя
Набуття права власності
Припинення права власності
Право спільної власності
Право власності на землю (земельну ділянку)
Право власності на житло
Захист права власності
Розділ iiречові права на чуже майно
Право володіння чужим майном
Право користування чужим майном
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови
Книга четверта
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)
Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)
Право інтелектуальної власності на наукове відкриття
Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
Право інтелектуальної власності на торговельну марку
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення
Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Книга п'ята
Виконання зобов'язання
Забезпечення виконання зобов'язання
Припинення зобов'язання
Правові наслідки порушення зобов'язання. відповідальність за порушення зобов'язання
Розділ iiзагальні положення про договір
Поняття та умови договору
Укладення, зміна і розірвання договору
Розділ iii
Довічне утримання (догляд)
Найм (оренда)
Найм (оренда) житла
Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Послуги. загальні положення
Транспортне експедирування
Управління майном
Позика. кредит. банківський вклад
Банківський рахунок
Глава 75РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 1109. Ліцензійний договір
Стаття 1110. Строк ліцензійного договору
Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір
Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Комерційна концесія
Спільна діяльність
Недоговірні зобов'язання
Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи
Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Відшкодування шкоди
Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
Книга шоста
Спадкування за заповітом
Спадкування за законом
Здійснення права на спадкування
Виконання заповіту
Оформлення права на спадщину
Спадковий договір
Прикінцеві та перехідні положення


нов <.php>