Главная  »» Дипломные, курсовые, рефераты на заказ  »» контрольные работы  »» Анализ хозяйственной деятельности  »» Контрольна аналіз

Контрольна аналіз

контрольные работы, анализ хозяйственной деятельности

Объем работы: По договоренности

Возможность: работа может быть выполнена по вашим требованиям

Закажите работу на эту тему у консультанта сайта или через Форму заказа работы


Зміст

1. Моделювання, види моделей, що застосовуються в економічному аналізі 3

2. Задача 1 8
Використовуючи способи абсолютних і відносних різниць, визначити вплив факторів на обсяг випущеної продукції.
3. Задача 2 10
Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону).
Список використаних джерел 12Список використаних джерел

1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
2. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.
3. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
4. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
5. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і
6. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 24-30.
7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
8. http://ahd.vlynko.com/xls-analiz-ua.htm