Включеність учнів у процес розробки і реалізації соціальних проектів


Включеність учнів у процес розробки і реалізації соціальних проектів

ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИЙ ЦІЛЬОВИЙ ПРОЕКТ

"СВІДОМИЙ ВИБІР"

(ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ)

МЕТА: Виявлення інтересів і здібностей (нахилів) учнів за

допомогою фіксації, накопичення та професіграфічного

аналізу їх спонтанних досягнень протягом навчання в

школі; підготовка дітей до свідомого вибору професії

УЧАСНИКИ: учні, вчителі, батьки, громадськість

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: якнайточніше направити дитину на

вибір професії, спрямувати розвиток її

здібностей, нахилів, талантів у

потрібному профорієнтаційному руслі

ЕТАПИ ПРОЕКТУ: - діагностування

- Накопичення результатів діагностування

- створення банку досягнень учня

- Аналіз зібраних даних

- Кінцеві рекомендації випускникам

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: Свідомий вибір професії

випускниками школи