Реферат по теме Ефективність управління персоналом підприємства в умовах раціонального використання трудових ресурсів (на прикладі ВАТ МК Азовсталь) скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Ефективність управління персоналом підприємства в умовах раціонального використання трудових ресурсів (на прикладі ВАТ МК Азовсталь)

Текст реферата Ефективність управління персоналом підприємства в умовах раціонального використання трудових ресурсів (на прикладі ВАТ МК Азовсталь)

Страница: 10 из 21

росту, успіху, іспиту своїх сил. На жаль, багато організацій не
надають достатніх можливостей для задоволення таких потреб шляхом
підвищення відповідальності і просування по службі. Дослідження
показали, що випускники міністерських курсів навчання бізнесу
відзначали велику розбіжність між їхніми особистими чеканнями на ріст
і просування по службі і тим, що ним змогли надати в дійсності. Якщо
ці чекання мають для людини велике значення, то він звичайно
звільняється з такої роботи. Немає необхідності говорити про
небажаність плинності управлінських кадрів у силу високої вартості
їхнього наймання й адаптації в організації. Заміна такого с лужбовця
може обходитися в три його місячних оклади ". [23]
Методи підготовки управлінських кадрів . "Підготовка
управлінських кадрів може проводитися шляхом о
рганізації лекцій,
дискусій у складі невеликих груп, розбору конкретних ділових ситуацій,
читання літератури, ділових ігор і рольового тренінгу. Варіантами цих
методів є ті, що організуються щорічно курси і семінари з проблем
управлін ня. Іншим широко застосовуваним методом є ротація по службі.
Переміщаючи керівника низової ланки з відділу у відділ на термін від
трьох місяців до одного року, організація знайомить нового керівника з
багатьма сторонами діяльності. У результаті, молодий менеджер пізнає
різноманітні проблеми різних відділів, усвідомлює необхідність
координації, неформальну організацію і взаємозв'язок між цілями різних
підрозділів. Такі знання життєво необхідні і для успішної роботи на
більш високих посадах, але особливо корисні для керівників нижчих
рівнів управлінської ієрархії". [8]
"Усвідомлюючи цю проблем у окремі компанії розробили програми,
відповідно до яких перспективним новим керівникам із самого початку
доручають досить відповідальну роботу, що є іспитом їхніх здібностей,
але приблизно, що приходиться ним під силу. Звичайно на початку таке
призначення пов’ язан е з відповідальною оперативною діяльністю,
а приблизно через рік передбачає керівництво постійним підрозділом".
В одному з досліджень був установлений тісний зв'язок між рівнем
вимог у процесі навчання нових менеджерів і їх наступним просуванням
по службі. Ті о соби , перед якими із самого початку ставилися більш
важкі задачі, виробили в собі більш високі робочі якості і виявилися
краще підготовлен ими до майбутніх задач, ніж ті, котрим давалися менш
складні завдання. Перша група менеджерів і по службі просувалася теж
швидше.
Отже усвідомлюючи усе вищеназване ВАТ «МК» Азовсталь повинно
впровадити зміни повязані зі створенням програм і методів підвищення
якості трудового життя . Дж.Р.Хекман і Дж.Ллойд Саттл визначають
якість трудового життя як "той сту
пінь, до якого члени виробничої
організації можуть задовольнити свої важливі особисті потреби за
посередництвом їхньої роботи в цій організації".
Висока якість трудового життя повинне характеризуватися наступним:
1. Робота повинна бути цікавої.
2. Робітники повинні одержувати справедливу винагороду і

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21