Реферат по теме Забезпечення конкурентоспроможності підприємства Судмаш в умовах кризи скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Забезпечення конкурентоспроможності підприємства Судмаш в умовах кризи

Текст реферата Забезпечення конкурентоспроможності підприємства Судмаш в умовах кризи

Страница: 10 из 21

покупців.
Зразок для порівняльного аналізу вибирається на основі інформація,
отриманої в результаті ринкових досліджень про характер вимог
покупців, як прямої у результаті цілеспрямованого збору зведень, так і
непрямої з урахуванням даних про розміри збуту і часткою на ринку
найбільш конкурентноздатних товарів.
Інтегральний показник конкурентноздатності товару є вираженням
ступеня привабливості товару для покупця.
Привабливість її реалізованого товару для продавця полягає в чистому
виторзі, рівній контрактній ціні за мінусом витрат на продаж,
доставку, податків, пошлін, акцизів. Тому питома вага ефекту для
продавця (К пр ), що характеризує економічну доцільність продажу
продукції, буде дорівнює:
К пр = В р / В;
де В р чистий грошовий виторг від реалізації;
В повні витрати на виробництво одиниці продукції і її доставку.
Конкурентноздатність товару підвищують постійно, домагаючись
максимальної відповідності його споживчих і вартісних характеристик
існуючим і особливо прогнозованим запитам покупців.
Результати розрахунків основних показників конкурентоспроможності
товару приведені в таблиці 1.3.1. Інтегральний показник
конкурентоспроможності по гідроциліндрам Херсонського заводу вище на
0,1 ніж інтегральний показник Харківського заводу, так як з таблиці
видно, що гарантійний строк експлуатації більше Харківського, а
споживання енерг ії на виробництво за добу менше на 0,03.
На основі виявлення ринкових змін кон'юнктури аналізованого товару
виробляється добір тих груп товарів, що у більшій мері відповідають
запитам споживачів. Далі вивчаються прогнози появи нових товарів
конкурентів. При цьому виділяються ті новинки, імовірність успішного
продажу яких очевидна і які викликають жорстоке суперництво між
конкурентами. Після цього формуються технічні вимоги до параметрів
товарів. На закінчення складаються оцінні таблиці відповідності
параметрів декількох цікавих новинок і тих технологій, без яких
неможливий випуск нового товару.
В остаточному підсумку вибір варіанта визначають обмеження, що
існують для даної промислової фірми в області технології,
матеріального забезпечення і комунікацій. Правильно обраний варіант
підвищення конкурентноздатності товару дозволить у максимальному
ступені уникнути безглуздих утрат, а отримані підсумки по аналізі
цього широкого спектра параметрів дозволять сформулювати програму
цілеспрямованої зміни у виробничій, фінансовоекономічній і збутовій
роботі промислової фірми для посилення її позицій у конкурентній
боротьбі на ринку.
Таблиця 1.3.1
Результати розрахунків основних показників
Показники Найменування товару Коефіцієн т Вагомості (бал.) Індекс од.
Індекс '3f нд. Груп
Херсонські г/ц Харківські
г/ц Умовно г/ц
Херсон г/ц Харків г/ц Херсон
г/ц Харків г/ц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Технічні показники 1 .Споживання
енергії за добу на виробництво г/ц 1,65 1,68 1,55 7 1,07 1,08 7,49
7,56 2. Гарантійний строк, р. 3 2 2,5 8 1,2 1,0 9,6 8,0 3. Маса вага,
кг. 43,0 44 43,5 5 0,99 1,01 4,95 5,05 4. Діаметр труби, мм 83

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21