Реферат по теме Аналіз експортно-імпортних операцій виробника скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Аналіз експортно-імпортних операцій виробника

Текст реферата Аналіз експортно-імпортних операцій виробника

Страница: 10 из 21

зависла в повітрі.
Проте українські товари, усе активніше просуваються в інших
напрямках. Частка російського напрямку в українському експорті товарів
знизилася з 41,6% у перші шістьох місяців 2000 року до 27,5% в
аналогічний період 2001 року. На жаль, але навіть така різка
переорієнтація товарних потоків не змогла компенсувати загублені на
російському ринку позиції: приріст експорту в далеке зарубіжжя ($619,8
млн.) майже удвічі відстав від зниження експорту товарів у Росію
($1191 млн.).
Деякий ріст експорту товарів відзначений і в торгівлі з країнами
раніше входили в СРСР: з Білорусією на $136,1 млн. (позитивне сальдо в
$248,6 млн.); з Молдавією на $24,4 млн. ($96,8 млн.); з Таджикистаном
на $36,6 млн. ($44,6 млн.); с Узбекистаном на $8,1 млн. ($41,5 млн.).
Аналіз показує, що в цілому негативне сальдо зовнішньоторговельного
обороту України в першому півріччі 2001 року навіть зменшилося. Однак
радуватися рано -тенденція падіння експорту українських товарів у
Росію усе ще не переборена.
З огляду на дані аналізу зовнішньоторговельних операцій України і
Россі за попередні роки, мені всетаки представляється доцільним
налагодження економічних зв'язків між підприємствами цих країн.
Найбільш перспективним є пошук нових шляхів співробітництва, галузей,
цікавих для торгівлі. У цьому зв'язку мені хотілося б запропонувати
напрямку інтеграції на ринку парфюмернокосметичної продукції, усе
більш розвинутій у Росії, і з величезним потенційним ринком в Україні.
1.3 Огляд економічної ситуації на російському і міжнародному
ринках парфюмернокосметичної продукці
ї
Могутній поштовх до відродження російської парфюмернокосметичної
промисловості почався поряд з позитивними для виробників наслідками
кризи 1998 року. На сьогоднішній день, за різними оцінками,
вітчизняним компаніям належить уже близько 47% російського ринку
парфумерії і косметики. За даними, на території Росії зараз працює 178
парфюмернокосметичних підприємств. Наскільки це багато, можна судити
по тому, що весь російський парфюмернокосметичний ринок, за даними
агентства Euromonitor, оцінюється сьогодні приблизно в 3,5 млрд.
доларів, а його потенціал у 15-17 млрд. доларів.
Успіхи російської парфумерії і косметики пояснюються не тільки більш
низькими цінами, але і зрослою якістю. Так, провідні російські
компанії "Концерн "Калина"", "Невская косметика", "Линда", "Гармония
Плюс" активно впроваджують на виробництві міжнародні системи якості
(ISO 9000 і 9001). Крім того, російські компанії використовують у
виробництві практично та ж сировина, що і їхні західні конкуренти.
Очікується, що російська частка ринку буде збільшуватися. У
вітчизняних підприємств з'явилися нове обладнання, якісна сировина і
західні технології, так що вони цілком можуть бути конкурентноздатними
.
Російський ринок сьогодні сміло можна назвати «развивающимся». Зміни,
що відбуваються, дозволяють зробити принаймні, два важливих висновки з
приводу подальшого розвитку парфюмернокосметичної галузі Росії.
Поперше, продовжується ріст

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21