Реферат по теме Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні скачать бесплатно, Страница 10 из 20 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

Текст реферата Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

Страница: 10 из 20

– досить конкретні і не припускають різних варіантів . Французи
негативно відносяться до компромісів і в якості офіційної мови
переговорів надають перевагу французькій мові.
Ділова культура Сходу
Ділова культура Сходу відрізняється своєрідністю . Так, японська
ділова культура визначається в першу чергу колективізмом , який
заснований на традиційній общинній свідомості , ототожнення
працівниками себе з фірмою . Колективістський характер праці багато в
чому обумовлює і стиль прийняття управлінських рішень « знизунаверх ».
Колективізм проявляється в однаковому робочому одязі рядових
співробітників і управлінців , в сумісному проведенні дозвілля. Майже
всі фірми мають моральні кодекси , і хоча вони не являються
формальними атрибутами , їх вимоги добросовісно виконуються . Японці
уникають суперечностей і конфліктів , прагнуть до компромісів .
Конфлікти вирішуються за допомогою переговорів з метою знаходження
згоди . В діловій етиці дуже цінуються працьовитість , старанність .
Японці відрізняються пунктуальністю і майже ніколи не запізнюються на
зустрічі . Характерною рисою японців є чутливість до громадської думки
, точність і обов ’ язковість . Рукостискання при знайомстві в
Японії не прийнято.
При проведенні переговорів велику увагу японці приділяють розвитку
особистих взаємовідносин з партнерами . Під час неофіційних зустрічей
вони намагаються по можливості докладніше обсудити проблему . В ході
самих переговорів намагаються уникнути зіткнення позицій . Японці
часто демонструють увагу , слухаючи співрозмовника . Часто така
поведінка інтерпретується як вияв згоди із викладеною точкою зору .
Насправді вони лише спонукають співрозмовника продовжувати . Прагнення
японців не використовувати слово « ні » і вживати слово « так » в
значенні , що вас слухають , людину яка про це не знає може ввести в
оману . Знайомий з японським етикетом іноземець побачить відмову в
словах « це важко », в посиланні на погане самопочуття і т.п., а згоду
– в словах «Я розумію ». Механ і зм прийняття рішень у японців
передбачає досить довготривалий процес погодження і утвердження тих чи
інших положень . Терпіння вважається в Японії однією з головних рис
характеру , тому обговорення ділових питань часто починається з
другорядних деталей , і йде дуже повільно . Японці не люблять
ризикувати , і прагнення не програти може виявитися у них сильніше ,
чим бажання виграти . Коли японці зустрічаються з явною поступкою з
боку партнерів , вони часто відповідають тим же . Японці надзвичайно
делікатно і досить відповідально відносяться до прийнятих зобов
’ язань .
Китайці звичайно чітко розмежовують окремі етапи переговорного
процесу : початкове уточнення позицій , їх обговорення , заключний
етап . На початковому етапі велику увагу приділяють зовнішньому
вигляду партнерів , манері їх поведінки . На основі цих даних
робляться спроби визначити статус кожного із учасників . В подальшому
в значній мірі йде орієнтація на людей з більш високим статусом , як

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20