Реферат по теме Бізнес-план фото-підприємства скачать бесплатно, Страница 10 из 13 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Бізнес-план фото-підприємства

Текст реферата Бізнес-план фото-підприємства

Страница: 10 из 13

продукцію. За умов самофінансування зниження собівартості є основним
джерелом зростання прибутку фірми.
Ціль планування собівартості – це економічне обґрунтування та
розрахунок витрат, які мають місце в процесі виробництва та реалізації
послуг. Розрахунок витрат на виробництво та реалізацію послуг
допомагає визначити розмір відпускної ціни, розмір запланованих при
бутків та рівень рентабельності. На комплексні статті калькуляції
складають окремі кошториси (Таблиця 7, 8,) При розрахунку кошторису
кожний економічний елемент який має місце у кошторисі розраховується
за допомогою нормативів. Ці нормативи є середньозваженими
статистичними даними, які характеризують відсоток даного елементу від
обсягу виробництва послуг.
Таблиця 7 Кошторис цехових витрат.
Статті витрат Норматив % Методика розрахунку Сума, грн. Амортизація
обладнання 13,5 АВ = N а * Q овф/100 54000 Знос малоцінних та
швидкозношуваних предметів 2 В мшп = N мшп * Q р без ПДВ/100 31080
Утримання споруд 2 В сп = N сп * Q р без ПДВ/100 31080 Поточний і
капітальний ремонт приміщень 3 В рем = N рем * Q р без ПДВ/100 46620
Інші 4 В ін = N ін * Q р без ПДВ/100 62160 Всього 224940
Умовні позначення :
АВ – сума амортизацій відрахувань, грн.;
N а – норм амортизацій, % ;
Q овф – вартість основних виробничих фондів, грн;
Q овф – 400000 грн.
В мшп – знос малоцінних та швидкозношуваних предметів
В сп – вартість утримання споруд, грн.
В рем – вартість поточних і капітального ремонту.
В ін – інші цехові витрати.
N мшп – норматив зносу малоцінних та швидкозношуваних
предметів, %
N сп – норматив вартості утримання споруд, %
N рем – норматив вартості поточного і капітального ремонту
приміщень, %
N ін – нормативи інших цехових витрат, %
Таблиця 8. Загальногосподарські витрати
Статті витрат Норматив % Методика розрахунку Сума, грн. Комунальні
платежі 1,0 В кп = N кп * Q р без ПДВ/100 15540 Телефон 0,5 В тел = N
тел * Q р без ПДВ/100 7770 Орендна плата 3 В оренд = N оренд * Q р без
ПДВ/100 46620 Інші 2 В ін = N ін * Q р без ПДВ/100 31080 Всього 101010

Умовні позначення :
В кп – вартість комунальних платежів, грн.
В тел – витрати за користуванням телефоном, грн.
В оренд – орендна плата, грн.
N кп норматив вартості комунальних платежів, %
N тел – норматив витрат користування телефоном, %
N оренд – норматив орендної плати, %
При розрахунку собівартості необхідно знати вартість матеріалів,
необхідних для виконання робіт по наданню послуг.
Розрахунок вартості сировини здійснюється на основі відомого
нормативу витрати сировини та матеріалів, встановленого на діючому
підприємстві. Розрахунок здійснюємо в таблиці 9.
Таблиця 9. Розрахунок вартості матеріалів
Обсяг реалізації послуг без ПДВ Одиниці виміру Вартість матеріалів
Транспортні витрати Вартість матеріалів з урахуванням транспортних
витрат, грн Норматив % сума, грн Норматив % сума, грн 1554000 грн
25 388500 7 108780


Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13