Реферат по теме Бюджетне планування в Україні скачать бесплатно, Страница 10 из 19 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Бюджетне планування в Україні

Текст реферата Бюджетне планування в Україні

Страница: 10 из 19

стратегії розвитку держави. Бюджети міністерств, відомств, місцевих
органів влади – це витрати на досягнення політично визначених
пріоритетів на основі розподілу функцій і повноважень. Кожен керівник
органів влади чи бюджетної установи повинен замислюватись над тим, як
витратити кошти з кращим результатом і меншими затратами згідно із
пріоритетами державної політики чи рішеннями територіальної громади.
За такого підходу увага зосереджується не на розвитку мережі та
збільшенні штатів установ, а на результатах програм, тобто не на тому,
як витратити більше коштів на соціальну та виробничу сферу, а на тому,
як послуги, надані за ці витрачені кошти, відповідають потребам
громадян, що сплатили податки до бюджету. Відповідно для визначення
результативності програм розробляється низка показників, за допомогою
яких можна оцінити результати використання коштів.
Щоб перейти до суті програмноцільового методу складання, виконання і
оцінки бюджету важливо зазначити, що він є результатом застосування
технологій планування та аналізу, що застосовуються у приватному
бізнесі. Протягом багатьох років керівники держав разом із
фінансистами шукали відповідь на питання: як визначити
результативність від вкладених бюджетних ресурсів. Відповідь на це
дали бізнесмени, які на відміну від державних органів, завжди дуже
піклувались про власний інтерес і перспективи розвитку власної справи
[ 13, c .44 ] .
Вперше програмноцільовий метод у бюджетному процесі було запроваджено
в середині минулого сторіччя. Зараз багато країн світу, такі як
Сполучені Штати Америки, Канада та багато країн членів Європейського
Союзу, активно використовують програмноцільовий метод під час
складання і виконання бюджету. Реалізація Україною курсу на інтеграцію
до Європейського Союзу потребує адаптації як фінансової системи
України, так і процедур формування бюджету, зокрема до законодавства
ЄС в цій галузі (Маастрихтська (1992р.) та Амстердамська (1997р.)
Угоди про економічне співробітництво). Існуюче законодавство ЄС
вимагає від країн членів та кандидатів підготовки бюджету у
програмноцільовому форматі. З країн Центральної та Східної Європи
найбільших успіхів досягли у цьому напрямку Румунія, Болгарія, країни
Балтії; в країнах СНД – Казахстані, Україні і Росії
застосовуються елементи цього методу.
В загально прийнятому визначенні програмноцільовий метод в бюджетному
процесі – це система планування та управління бюджетними коштами
в середньостроковій перспективі, спрямована на розробку та виконання
бюджетних програм та підпрограм, орієнтованих на кінцевий результат.
Програмноцільовий метод можна порівняти з бізнеспланом, підготовка
якого є обов’ язковою кроком для залучення інвестицій (в даному
випадку коштів з бюджету). Зазвичай, інвестори перш ніж вкладати кошти
намагаються зрозуміти, на що вони витрачатимуться, та якого результату
буде досягнуто. Це очевидно для бізнесу, але коли йдеться про державні
ресурси, державні органи поводяться з коштами не як із власними, а

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19