Реферат по теме Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе скачать бесплатно, Страница 10 из 14 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Текст реферата Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Страница: 10 из 14

загального капіталу підприємства. Його зростання означає прискорення
кругообігу засобі підприємства або зростання цін (у випадках пониження
рентабельності фірми) .
За звітний період швидкість обертання загального капіталу АТ
„Електромех” уповільнилася (на 1,313 оберти)
2. Коефіцієнт оберненості мобільних засобів (Ком) являє собою
відношення виручки від реалізації до середньої за період величини
мобільних засобів (запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки, інші
оборотні активи) по балансу (МК)
. (10)
Коефіцієнт показує швидкість обороту усіх мобільних (як матеріальних
так і нематеріальних) засобів підприємства. Зростання цього показника
характеризується позитивно.
Швидкість обороту усіх мобільних засобів АТ „Електромех”
незначно уповільнилася.
3. Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів (Комз)
обчислюється як відношення виручки від реалізації до середньої за
період вартості запасів і затрат по балансу (МЗ)
. (11)
Коефіцієнт відображає число оборотів запасів і затрат фірми. Зниження
цього коефіцієнта свідчить про відносне збільшення виробничих запасів,
незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову
продукцію(у випадку зменшення оберненості готової продукції).
Підприємство АТ „Електромех” збільшило обсяги виробничих
запасів (на 0,1) що можливо пов’ язано з підвищенням попиту на
її продукцію.
4. Коефіцієнт оберненості готової продукції (Когп) визначається як
відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період
величини готової продукції (ГП)
. (12)
Коефіцієнт відображає швидкість обороту готової продукції. Його
зростання свідчить про підвищення попиту на продукцію, а зменшення
– про збільшення залишків готової продукції у зв’ язку із
зниженням попиту на продукцію.
Цей показник значно виріс (на 9,9 оберти) що свідчить про підвищення
попиту на продукцію АТ „Електромех” (його збільшення може
бути пов’ язаним з більш вигідним для покупців придбанням ГП у
комерційний кредит) .
5. Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості (Кодз)
визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за
період дебіторської заборгованості (ДЗ):
. (13)
Коефіцієнт свідчить про розширення або зниження комерційного кредиту,
що надає підприємство. Зростання означає збільшення швидкості сплати
заборгованості підприємству , зменшення продажу в кредит. Зниження
показника свідчить про збільшення обсягу кредиту , що надає
підприємство, тобто зростання купівлі продукції в кредит покупцям.
На АТ „Електромех” збільшилися обсяги продажу ГП в кредит
але у незначному обсязі (Кодз збільшився на 0,1 оберти)
6. Середній термін обороту дебіторської заборгованості (тривалість
періоду обороту в днях ) (Тобд) як відношення календарного фонду часу
за певний період (наприклад, за рік – 365 днів) до коефіцієнту
оберненості дебіторської заборгованості (Кодз)
. (14)
Цей показник характеризує середній термін погашення дебіторської

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14