Реферат по теме Поняття банкрутства підприємства скачать бесплатно, Страница 10 из 15 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Поняття банкрутства підприємства

Текст реферата Поняття банкрутства підприємства

Страница: 10 из 15

дестабілізації та кризи є незадовільна система управління i низький
рівень інноваційного потенціалу підприємства. Це типова ситуація для
більшості підприємств, які потрапляють у скрутне становище. Зусилля
вcix підрозділів повинні бути сконцентровані службою стратегічного
розвитку на вирішенні ключових питань, що дають головний внесок у
досягнення кінцевих результатів.
Заходи щодо виходу з кризи поділяються на тактичні й стратегічні.
Тактичні (оперативні) заходи щодо виходу з кризи можуть бути як
захисними (скорочення витрат, закриття підрозділів, скорочення
персоналу, скорочення виробництва i збуту), так i наступальними
(активні маркетингові дослідження, високі ціни на продукцію,
використання внутрішніх резервів, модернізація, вдосконалення
управління). Оперативні заходи щодо виходу з кризи складаються з
усунення поточних збитків, виявлення внутрішніх резервів, залучення
спеціалістів, кадрових змін, одержання кредитів, зміцнення дисципліни.
Стратегічні заходи полягають в аналізі та оцінці становища
підприємства, вивченні виробничого потенціалу, розробці виробничих
програм, політики доходів, інновацій, розробці загальної концепції
фінансового оздоровлення підприємства. 1 4
При розробці напрямків виходу з кризи з урахуванням представлених
варіантів стратегії підприємства ставиться питання про можливі проекти
фінансового оздоровлення. Стратегія фінансового оздоровлення містить у
coбi як план кардинальних змін у діяльності підприємства (часткового
або повного перепрофілювання), так i вирішення проблеми накопичених
боргових зобов'язань за допомогою мораторію на виплату боргів.
Для досягнення ycпixy в сучасних умовах підприємству необхідна
перео_________________
14 Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства
: Уведення в спеціальність : Навчальний посібник. – К.: Центр
навчальної літератури , 2003. с.250 – 251.
рієнтація системи управління на вирішення таких питань, що гарантують
міцність його становища i виживання у будьяких ситуаціях на ринку.
У межах стратегічного планування повинно відбуватися формулювання
завдань i цілей підприємства; аналіз стану ринку,
конкурентоспроможності i потенціалу підприємства в кожному окремому
сегменті ринку; стратегії розвитку господарського портфеля, внесення
змін у них в процесі реалізації; прогнозування передбачуваних
фінансових результатів.
Найважливіші цілі бізнесу формулюються на основі місії i конкретних
цінностей, на які орієнтується вище керівництво. При розробці
антикризової стратегії найважливішою короткостроковою метою
підприємства повинно бути забезпечення обслуговування кредиторської
заборгованості в заданий термін при найбільш вигідному графіку
погашення боргів.
Стратегія матеріалізується в детальному комплексному плані
стратегічного розвитку, що містить у coб i такі компоненти :
1. Завдання, що обумовлені місією підприємства.
2. Цілі розвитку.
3. Аналіз ринкової ситуації, у якій функціонує підприємство.
4. Оцінка обставин, які прямо чи побічно

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15