Реферат по теме Зовнішнє середовище підприємства скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Зовнішнє середовище підприємства

Текст реферата Зовнішнє середовище підприємства

Страница: 10 из 21

їхніх потреб,
2) вибір найбільше ефективних із погляду ресурсів і витрат технології
і виробничих процесів,
3) визначення оптимальних обсягів виробницт ва і місця розташування
підприємств, виробітку планів дій по досягненню вершини у конкурентній
боротьбі і загострення прибутковості ринкової частки,
4) уловлювання і вигідне використання ринкових альтернатив в умовах,
що змінюються «попити пропозиції».
Все перераховане вище дозволяє сказати, що обставина, чи є фірма
процвітаючої або вона терпить невдачі, багато в чому залежить від
достатності і старанності дослідження багатьох аспекти своєї
майбутньої діяльності, пов'язаних із внутрішніми і зовнішніми
можливостями реалізації задуманої місії фірми. Добре пророблена
концепція фірми забезпечує:
• можливість фірми успішно конкурувати на своєму місці на ринку,
• можливості фірми домагатися конкурентних переваг;
• одержання достатньої для діяльності фірми прибутку з цього
погляду. Можливо, що різноманітні чинники можуть обмежувати можливості
фірми при
початку її діяльності, а також бути лімітируючими на довгостроковому
обрії або дати негативний ефект «на все життя,», наприклад:
• утворення власника (керуючого) фірми і його основні риси і
можливості (ментальної спроможності, досвід, компетенція, характер і т
п,);
• різноманіття ідей і планів і їхня сумісність (продукт, засіб
поширення, дислокація виробництва або офіса і т.п.);
• загальна кількість фінансів і можливості їхній збільшення при
початку виробництва або організації фірми,
• власне місце розташування виробництва (тому що це відбивається
в а таких важливих моментах, як тип і число покупців, засіб поширених
продукту, що є конкурентна, можливості пошуку і наймання компетентного
і навченого штату);
• розмір прибутку;
• довгострокові чекання діяльності фірми, можливості і наслідку
припинення підприємства і припущення про доп устимість у даній
концепції бізнесу альтернативних варіантів його зміни, точніше зміни
місії фірми;
• розмір компанії, установка фірми на частку ринку.
Приймаючи на увагу усі вищезгадані чинники, підприємець приймає
рішення про основну концепцію фірми. Після повного розгляду цих і,
може бути, якихнебудь інших важливих питань, тут не запропонованих,
можна розраховувати на повне й остаточне ухвалення рішення. Проте
основної концепції фірми або на початок повного або часткового
перегляду проблеми вибору місії фірми з другої точки зору.
З метою оптимізації впливу факторів зовнішнього середовища на
ефективність функціонування підприємства, слід більш детальніше
розглянути види факторів зовнішнього середовища, про що йти мова в
наступному питанні.
1.2. Види факторів зовнішнього середовища та їх вплив на систему
управління підприємством
b>
Як уже зазначалося, вплив суспільства на виробництво здійснюється
переважно завдяки взаємозв'язкам, які складаються, між керівництвом
організації, з одному боку, а також зовнішнім та внутрішнім
середовищем, з іншого

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21