Реферат по теме консалтинг скачать бесплатно, Страница 10 из 11 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат консалтинг

Текст реферата консалтинг

Страница: 10 из 11

рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подається особисто або
направляється на адресу відповідного державного податкового органу з
повідомленням про вручення. Форма і зміст повідомлення про відкриття
або закриття рахунків у банках встановлюється центральним податковим
органом України.
У разі зміни назви, організаційноправової форми суб'єкта
підприємницької діяльності, а також форми власності суб'єкти
підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання
зазначених змін зобов'язані подати документи для перереєстрації.
Перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності проводиться в
порядку, встановленому для його реєстрації.
У разі перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, що
визначається правонаступником підприємства, приватизованого як
цілісний майновий комплекс, подається документ, який засвідчує право
власності на зазначений об'єкт.
Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії
(відділення), представництва без створення юридичної особи. Відкриття
зазначених підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Суб'єкт
підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії
(відділення), представництва орган державної реєстрації шляхом
внесення додаткової інформації в свою реєстраційну картку.
Відповідальність за відповідність чинному законодавству установчих
документів, що подаються для проведення реєстрації, несе власник
(власники) або уповноважені ним органи, які подають документи для
реєстрації суб'єкта підприємництва.
Відмову в державній реєстрації може бути оскаржено в судовому
порядку.
За державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької
діяльності (реєстраційний збір): для громадянпідприємців 1,5, для
юридичних осіб 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
За прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію
(перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності потрійний розмір
відповідного реєстраційного збору;
За державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів
суб'єктів підприємницької діяльності 30 відсотків реєстраційного
збору;
Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності у зв'язку із
зміною законодавства проводиться безоплатно, якщо Інше не передбачено
законом
У разі зміни свого місцезнаходження суб'єкт підприємницької
діяльності в семиденний термін повинен повідомити про це орган
державної реєстрації.
Невиконання цієї вимоги дає право органам державної реєстрації
звернутися до суду (господарського суду) з позовом про скасування
державної реєстрації.
Скасування державної реєстрації здійснюється за заявою власника
(власників) або уповноважених ним (ними) органів чи за особистою
заявою підприємцягромадянина, а також на підставі рішення суду
(господарського суду) в разі:
• визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству,
установчих документів;
• здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та
законодавству України;
• несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11