Реферат по теме Менеджмент ВАТ Донцемент скачать бесплатно, Страница 10 из 12 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Менеджмент ВАТ Донцемент

Текст реферата Менеджмент ВАТ Донцемент

Страница: 10 из 12

скільки гривень поточних активів підприємства приходиться на одну
гривню поточних зобов ' язань.
(6.1.3.)
Нормативне значення коефіцієнту покриття дорівнює 1. У даному випадку
коефіцієнт покриття більше 1 у 2003 році 2,33, а у 2004 році менше
– 0,50 це означає, що підприємство у 2003 році мло ліквідний
баланс ніж у 2004 році.
Чистий робочий капітал – це різниця між поточними активами та
зобов ' язаннями, розраховується по формулі:
Чистий робочий капітал = (стр.260ф.1 + стр270ф1) – (620ф1 +
630ф.1) (6.1.4)
Ч роб.к.2003= 18909,7+0-8089,7+0=10820
Ч роб.к.2004=23643,9+0-47202,8+0=23558,9
Оптимальний розмір чистого робочого капіталу залежить від сфери
діяльності підприємства т обсягів реалізації. У даному випадку чистий
робочий капітал став негативним , тобто у підприємства немає власного
капіталу.
6.2. Оцінка платоспроможності підприємства
Для того, щоб визначити ознаки якої неплатоспроможності характеризують
фінансовий стан підприємства, розраховують наступні показники:
поточної платоспроможності; коефіцієнт забезпечення власними засобами;
коефіцієнт покриття.
Поточна платоспроможність визначається по формулі:
Тп = довгострокові фінансові інвестиції + інші фінансові інвестиції +
інша поточна заборгованість + грошові кошти в національній валюті +
грошові кошти в іноземній валюті – інші поточні зобов ’
язання. (6.2.1)
Тп 2003 = 0+1071,8+747,2+302,3-402,3=1719
Тп 2004 = 0+3787,7+594,6+203-2234,7=2350,6
Коефіцієнт забезпечення власними засобами характеризує наявність
власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової стійкості,
визначається за формулою:
, (6.2.2)
Нормативним значення м цього коефіцієнта забезпеченості є 0,1. На
даному підприємстві коефіцієнт забезпеченості власними засобами
погіршився у 2004 році у порівнянні з 2003 роком тобто на підприємстві
недостатньо власних коштів для його фінансової стійкості.
Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів для
погашення своїх боргів, визначається за формулою:
(6. 2.3)
Нормативне значення цього коефіцієнту дорівнює 1,5. Підприємство у
2003 році вистачало оборотних коштів на погашення своїх боргів ніж у
2004 році.
На підставі цих розрахунків можна зробити висновок, що підприємству
ВАТ “ Донемент ’ ’ треба вибрати оптимальну форму
фінансування структури капіталу підприємства та напрямків його
використання для забезпечення стабільно високої прибутковості;
збалансувати надходження та витрати проміжних засобів, підтримувати
необхідну ліквідні сть та своєчасність розрахунків
7.Індивідуальне завдання
7.1 Аналіз витрат виробництва
Аналіз собівартості продукції завжди починають з вивчення динаміки
загальної суми операційних витрат в цілому і по основним елементам
Таблиця 7.1
Витрати на виробництво продукції
Елементи витрат Сума
Тис. Грн.. Структура
витрат
% 2003 2004 + 2003 2004 + Витрати на оплату праці 5106,6 10258,7 +
105151,1 7,95 8,19 +14,6 Відрахування на соціальні заходи 2021,5
4220,3 +2198,8 3,13

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12