Реферат по теме Малий бізнес України. Проблеми та перспективи розвитку скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Малий бізнес України. Проблеми та перспективи розвитку

Текст реферата Малий бізнес України. Проблеми та перспективи розвитку

Страница: 10 из 21

підвищенню їх конкурентоспроможності. Такі показники характерні саме
для бізнес – готелів з розвинутою інфраструктурою відповідних
послуг [17] .
Особливий вплив надають і демографічні фактори. В цьому аспекті
особливо важливі тенденції змінення чисельності населення, коефіцієнт
народжуваності і смертності, природній приріст, міграційні явища.
Кількість населення, його склад і структура здійснюють безпосередній
вплив на формування споживацьких сегментів готелів, а також їх
переваги. На сьогоднішній день в Україні негативною є тенденція зміни
чисельності населення і доволі висока міграційна активність.
Важливою особливістю готельних послуг, відрізняючи їх, перш за все
від послуг промисловості, де в великій мірі використовуються машини і
автомати, є широка участь людей у виробничому процесі. Залучення
людського фактору надає сильний вплив на неоднорідність, мінливість
якості і зв’ язаний разом із ними недолік стандартизації, що
представляє одну із важливих проблем в сфері розвитку готельних
послуг. Для рішення цієї проблеми на багатьох готельних підприємствах
введені стандарти обслуговування – комплекс обов’ язкових
для ви конання правил обслуговування споживачів готельних послуг, які
мають гарантувати установлений рівень якості всіх виконавчих операцій.
На сьогоднішній день в Україні основною проблемою є недостатня
кількість кваліфікованого персоналу. Хоча підготовку по спеціальності
„Готельна справа” здійснюють більше ста вищих учбових
закладів країни, вона відірвана від реальності. Ідеальним варіантом
при підготовці кадрів для підприємств готельного комплексу є виробнича
практика, бажано на одному й тому ж підприємстві в різних службах, в
результаті чого студент може вибрати відділ, в якому він буде надалі
працювати, а готель забезпечує себе підготовчими кадрами, які знайомі
з влаштуванням підприємства і спроможні ефективно працювати, починаючи
з перших днів кар’ єри.
Визначний вплив на розвиток готельного сектору надає правова сфера.
За допомогою прийняття законодавчих актів, регламентуючих діяльність
суб'єктів готельної галузі створюється нормативно правова база:
податкове і трудове законодавство, правила ліцензування, санітарно
гігієнічні вимоги, правила пожежної безпеки, закони про права
споживачів і т.д. В особливу рубрику можна винести проблеми, зв'язані
з рішенням запитань видачі земельних ділянок. В Україні сьогодні
склалась неоднорідна ситуація в цьому плані. В Києві вже сьогодні
спостерігається дефіцит будівельних майданчиків, а також труднощі,
зв'язані з процесом їх документального оформлення. В регіонах земельні
ділянки можна купити значно дешевше, простіше вирішуються багато
питань. Найбільш цікаві в плані реалізації проектів великі міста:
Одеса, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, а також Крим, як один із
курортних центрів України.
Визначний вплив на структуру туристичних потоків, а отже і на
кон'юнктуру на ринку послуг, надає політична обстановка в країні.
Українська політична сфера в

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21