Реферат по теме Сучасні форми та системи оплати праці скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Сучасні форми та системи оплати праці

Текст реферата Сучасні форми та системи оплати праці

Страница: 10 из 21

Учасники не відповідають за зобов'язаннями Підприємства.
Офіційними мовами Підприємства є українська та англійська мови.
Метою створення Підприємства є розвиток міжнародного співробітництва
у сфері виробництва промислових та продовольчих товарів, товарів
народного споживання, торгівлі, техніки, науки та культури.
Предметами діяльності Підприємства є:
виробництво, переробка, закупівля і реалізація (в тому числі у формі
бартеру) продукції виробничотехнічного призначення, товарів народного
споживання, сільськогосподарської та харчової продукції, зокрема
продукції рослинництва і тваринництва, вирощування тварин;
оптова та роздрібна реалізація продукції власного і невласного
виробництва, комісійна та комерційна торгівля, в тому числі через
мережу власних магазинів, торгівельних точок, складів, баз,
консигнаційних складів тощо;
будівництво, ремонтнобудівельне виробництво, виконання будівельних та
пошукових, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво
будівельних матеріалів та конструкцій, супутних виробів;
транспортнеекспедиційне обслуговування, в тому числі міжнародні
перевозки та ремонт транспортних засобів;
надання всіх видів побутових послуг, прокат, лізинг;
видавничополіграфічна та рекламноінформаційна діяльність, виробництво
кіно-, відео-, аудіопродукції та її тиражування;
товарообмінні (бартерні) операції у відповідності з діючим
законодавством;
операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення
зовнішньоекономічної діяльності;
комерційна, торгівельнозакупівельна, заготівельна та посередницька
діяльність;
проведення правових, екологічних, науковотехнічних,
соціальноекономічних та інших видів досліджень, експертиз і оцінок
проектів, реконструкції об'єктів, науководослідницьких робіт та їх
впровадження;
проведення та участь в міжнародному, культурному, спортивному
обмінах, виставках, ярмарках, аукціонах, претензіях, спортивномасових
та видовищних заходах;
туристичноексурсійні послуги, організація турів для вітчизняних та
іноземних громадян на території України та за її межами, надання
туристам широкого комплексу послуг;
лікувальнооздоровча діяльність, застосування нетрадиційних методів
лікування;
брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій у
власних інтересах і інтересах інших осіб;
надання комерційних та посередницьких послуг, платних сервісних
послуг громадянам, підприємствам, організаціям, установам;
маркетинг, пошук ділових партнерів у власних інтересах і інтересах
третіх осіб;
будівництво та експлуатація готельного господарства;
залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів,
об'ектів
інтелектуальної власності, майна та окремих майнових прав громадянам
та юридичним особам;
навчання українській та іноземним мовам;
поставка, монтаж, сервісне обслуговування обладнання та навчання
роботі на ньому обслуговуючого персоналу замовника;
організація професійної освіти спеціалістів підприємств і організацій
відповідно правилам та прийомам роботи на новій техніці і з новими

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21