Реферат по теме Механізм прийняття рішень в менеджменті скачать бесплатно, Страница 10 из 17 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Механізм прийняття рішень в менеджменті

Текст реферата Механізм прийняття рішень в менеджменті

Страница: 10 из 17

Але не можна відразу угадати, як складеться та чи інша ситуація, і
тому в процесі планування не можна врахувати усі відхилення бажаної
ситуації від дійсної. У результаті цих відхилень і з'являються
проблеми. Прийняття неефективних рішень часто результат відсутності
навичок мислити логічно. Украй необхідно підходити до прийняття рішень
як до раціонального процесу. Ціль ухвалення рішення зробити
оптимальний вибір з декількох наявних можливостей, щоб домогтися
визначеного результату.
Існує багато підходів до виділення різних етапів і стадій процесів
ухвалення рішення. Більшість розходжень виникає по питанню про
включення в процес стадії, зв'язаної з виконанням рішення. У багатьох
іноземних джерелах весь процес ухвалення рішення в організації
розглядається як функція проблеми, альтернатив і виконання рішення.
Будьяке управлінське рішення проходить через три стадії:
1. З'ясування проблеми
· збір інформації,
·з'ясування актуальності,
· визначення умов при яких ця проблема буде вирішена
2. Складання плану рішення
· розробка альтернативних варіантів рішення,
·зіставлення варіантів рішення з наявними ресурсами,
·оцінка альтернативних варіантів по соціальних наслідках,
·оцінка альтернативних варіантів по економічній ефективності,
·складання програм рішення,
·розробка і складання детального плану рішення
3. Виконання рішення
· доведення рішень до конкретних виконавців,
·розробка мір заохочень і покарань,
·контроль за виконанням рішень.
Перша стадія процесу складається у визнанні необхідності рішення і
включає наступні етапи: визнання проблеми; формулювання проблеми;
визначення критеріїв успішного рішення.
Кожне нове рішення в управлінні виникає на основі раніше зробленого
рішення, дія по як ому або завершил а , або відхилил а від спочатку
обраного варіанта. Відхилення ситуації від заданого стану в процесі
ухвалення рішення виявляється менеджером не відразу. На практиці це
відхилення являє собою розрив між цілями організації і способами
їхнього досягнення.
Швидкість виявлення цієї розбіжності залежить від двох факторів:
· здатності системи управління робити це в режимі саморегулювання;
·досвідченості й індивідуальних характеристик менеджера.
Етап вивчення ситуації спрямований на визнання чи не визнання
існуючої в організації проблеми. Процес тут буде виникати порізному
для структурованих і неструктурованих проблем. У першому випадку
визнання проблеми буде відбуватися досить прямолінійно. Якщо виробниче
завдання виконане на 70%, то для її керівника зовсім очевидно, що
проблема існує і проблему треба вирішити. В другому випадку визнання
проблеми саме стає проблемою. Це відбувається тоді, коли існує неясна
і неадекватна інформація про розвиток і тенденції в організації й у її
зовнішнім оточенні. Прикладом такого рішення може бути введення нової
продукції на ринок на основі інформації, отриманої з відділу
маркетингу.
В изнання чи не визнання проблеми багато в чому залежить від рівня її
сприйняття. При цьому можливі помилки, по

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17