Реферат по теме Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні скачать бесплатно, Страница 10 из 19 

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

Текст реферата Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

Страница: 10 из 19

тривалості й ефективності. Підвищення загального рівня реальної
заробітної плати підвищує загальний рівень життя працездатних найманих
робітників. Збільшуються податкові надходження від заробітної плати,
страхові внески і відрахування в різні фонди, що розширює можливості
соціальної захищеності населення. Досвід розвитих країн показує, що в
значній мірі добробут їхнього населення зв'язано з високим рівнем
заробітної плати на ринку праці.
Коливання ціни праці убік її зниження приводять до зворотних
результатів: обмежується приплив робочої сили на ринок праці,
зменшується його пропозиція, знижуються податкові надходження і т.д.
У процесі саморегулювання ринку праці не менш важлива роль прибутку
підприємця, що є покупцем на ринку праці. Цілком природно його
прагнення отримати з найманої праці максимальну вигоду при мінімальних
витратах. Ця вигода втілюється в розмірах норми прибутку, що показує
розміри доходу стосовно витрат підприємців. Підприємець буде прагнути
туди, де норма прибутку вище, і залишати сфери, де вона нижче. Однак у
будьякому випадку, створюючи нову чи розширюючи стару фірму,
підприємець втягує в ринок праці нових працівників, збільшуючи його
масштаби. Разом з тим, прагнучи зменшити витрати на найм робочої сили,
він модернізує виробництво, удосконалює організацію праці, отже з
урахуванням підвищених вимог ускладнюється система утворення (тобто
потенційний ринок праці).
Доход фірми є економічною основою її інвестиційної активності. По
розмірах доходу можна змело судити про ступінь успіху підприємця.
Падіння прибутковості фірми (якщо не прийняті екстрені заходи)
закінчується її банкрутством і викиданням персоналу фірми на вулицю.
Практика ринкової економіки дає чимало тому прикладів. Коливання норми
прибутку в залежності від циклу ділової кон'юнктури те стискають, те
розширюють ринок праці, регулюючи його кількісноякісний склад. Фахівці
відзначають, що при сприятливій діловій кон'юнктурі оживляється процес
капітальних вкладень у народне господарство. При цьому попит на працю
різко зростає, підвищується заробітна плата, що залучає найманих
робітників у динамічні галузі доти , поки вони не насичуються робочою
силою.
З цього випливає, що регулюючою силою, що підвищує чи знижує ціну
праці і визначальної динаміку ринку праці, є прибуток підприємця. Саме
тому вона стає об'єктом конкуренції між підприємцями. Це той самий
економічний механізм, що регулює рух норми прибутку, що визначає ціну
праці. Остання спонукує найманих робітників переходити з одних фірм на
інші, змінювати професії і т.п.
Ціна праці також коливається в залежності від попиту та пропозиції
праці на ринку, як це уже відзначалося в Розділі 1. Але тут потрібно
враховувати і те, що попит на працю підприємець пред'являє, коли найм
працівників дає йому приріст доходів після продажу зробленої продукції
на ринку. Якщо даний приріст скорочується з насиченням ринку, то
підприємець відчуває це через зниження приросту прибутку й ослаблення
конкурентноздатності фірми. Тому він

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19