Реферат по теме Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе скачать бесплатно, Страница 5 из 14 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Текст реферата Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Страница: 5 из 14

позикового капіталу і отримання більш високих доходів , але з більшим
фінансовим ризиком.
Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу
значною мірою залежить фінансовий стан підприємства.
У зв’ язку з цим проводиться оцінювання структури джерел
фінансових ресурсів – пасивів балансу (табл..2).
Таблиця 2
Оцінка структури джерел фінансових ресурсів АТ
„Електромех”

№ Показники На
1.01.1999 р. На
1.01.2000 р. Відхилення 1 Коефіцієнт фінансової незалежності, % 74,9
92,6 + 0,17 2 Коефіцієнт фінансової залежності, % 25,1 7,4
0,177 3 Коефіцієн
т фінансового ризику (плече фінансового важеля),
% 33,5 7,9 25,6
Структура джерел фінансових ресурсів характеризується трьома
показниками :
--коефіцієнтом фінансової незалежності (його ще називають
коефіцієнтом автономності , коефіцієнтом власності ) , який
розраховується як відношення власного капіталу до загального капіталу
(валюти балансу)
(1)
де : К фн коефіцієнт фінансової незалежності ;
ВК – власний капітал ;
ВБ – загальний капітал (валюта балансу).
--коефіцієнтом фінансової залежності , який характеризує частку боргу
у загальному капіталі і розраховується як відношення позикового
капіталу до загального (валюти балансу)
(2)
де : К фз коефіцієнт фінансової залежності ;
ПК – позиковий1 капітал ;
ВБ – загальний капітал (валюта балансу).
--коефіцієнтом фінансового ризику (плече фінансового важеля) , який
розраховується відношенням позикового капіталу до власного
(3)
де : К фр коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля)

Ці показники для АТ „Електромех” будуть дорівнювати :
· коефіцієнт фінансової незалежності на початок року:
· коефіцієнт фінансової залежності на початок року
· коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) на початок
року:
· коефіцієнт фінансової незалежності на кінець року :
· коефіцієнт фінансової залежності на кінець року :
· коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) на кінець
року
Чим вище рівень першого показника і нижче рівні другого і третього ,
тим стійкіший фінансовий стан підприємства.
Ученіекономісти порізному оцінюють оптимальність співвідношення
власного та позикового капіталу (наприклад, 70:30 ; 60:40 ; 50:50). На
мою думку, це залежить від конкретних умов господарювання, фінансової
політики держави, від обертання капіталу.
На тих підприємствах, де коефіцієнт обертання низький , плече
фінансового важеля не повинно бути більше 0,5 , а на підприємствах ,
де обертання капіталу високе цей показник може бути більше 1.
Для сільськогосподарських підприємств та інших підприємств
агропромислового комплексу , які мають сезонний характер виробничого
процесу , доцільно користуватися в такий період залученими коштами.
Згідно з даними АТ „Елекртомех” можна зробити висновки що
зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення
коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14