Реферат по теме Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе скачать бесплатно, Страница 8 из 14 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Текст реферата Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Страница: 8 из 14

коефіцієнту прибутковості для власного, акціонерного та перманентного
капіталів характеризується рівень прибутковості власників
підприємства, прибутковість власного і довгострокового залученого
капіталу. Розглянемо основні показники прибутковості капіталу АТ
„Електромех” (табл.. 5) .
Таблиця 5
Аналіз прибутковості капіталу
№ Показник Передній період Звітний період Відхилення
(+,-) 1 Чистий прибуток, тис. грн.. 72,7 3 680,7 + 3 608 2 Середня
сума загального капіталу, тис. грн. 10 197,7 25 492,9 + 15 295.2 3
Середня сума оборотного капіталу, тис. грн. 5 852,0 7 871,7 + 2 019..7
4 Середня сума власного капіталу, тис. грн. 7 683,0 23 616,5 + 15
930.5 5 Прибутковість загального капіталу
(ряд 1 : ряд 2) 0.071 0.144 + 0.073 6 Прибутковість оборотного
капіталу
(ряд 1 : ряд 3) 0.012 0.472 + 0.460 7 Прибутковість власного капіталу

(ряд 1 : ряд 4) 0.009 0.155 + 0.146 8 Виручка від реалізації (без
ПДВ, АЗ) 28 992 .0 39 013.0 + 10 021.0 9 Прибутковість реалізації (ряд
1 : ряд 8) 0.0025 0.094 + 0.091
Як показують результати аналізу, прибутковість реалізації підвищилася
на 9,1% (0,091), рівень прибутковості загального капіталу зріс на 7,3%
(0,073), оборотного на 46% (0,460) , власного – на 14,6%
(0,146). Спостерігається приріст по усім показникам прибутковості
– керівництво підприємства добре робить свою справу.
6 Аналіз обертання поточних активів.
Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливих
показників, що характеризує інтенсивність використання засобів
підприємства.
Швидкість обертання капіталу характеризується такими показниками :
· коефіцієнтом обертання (Коб), який обчислюється як відношення
виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої вартості
капіталу або його частини
; (5)
· тривалістю одного обороту в днях (Тоб), який обчислюється як
відношення добутку середньої вартості капіталу і кількості календарних
днів у періоді до виручки від реалізації продукції, тобто
., (6)
де : Тоб – тривалість одного обороту в днях;
Д – кількість днів у періоді;
або ; (7)
· коефіцієнт закріплення оборотних коштів, що є зворотним коефіцієнту
обертання
. (8)
Він показує величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої
продукції.
Розглянемо обертання капіталу АТ „Електромех” (табл..6).
Таблиця 6
Аналіз обертання капіталу
№ Види засобів Середній залишок,
тис. грн. Виручка,
тис. грн. Коефіцієнт обертання Тривалість обороту, дн. Відхилення
(+,-) 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 Коб Тоб А Б 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 Середня вартість загального капіталу 10 197 25492 28 992 39
013 2,843 1,534 128 237 -1,3 +109 2 Середня вартість оборотного
капіталу : 2 207.1 4 273 28 992 39 013 13,1 9,20 27,8 39,6 -3,9
+11,8
2.1 виробничі запаси 923 3 054 28 992 39 013 31,4 12,7 11,6
28,7 -18,7 +17,1 2,2 незавершене виробництво 66,3 105,4 28 992 39 013
437,2 370,1 0,83 0,986 -67,1 +0,15 2,3 готова продукція 1 154 1 114 28
992 39 013 25,1 35,0 14,5 10,4

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14