Реферат по теме Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе скачать бесплатно, Страница 9 из 14 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Текст реферата Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Страница: 9 из 14

+9,9 -4,5 Як видно з таблиці, коефіцієнт обертання загального капіталу
та оборотного знизився. Тривалість обороту по виробничим запас ам та
незавершеному виробництву збільшилася (17 та 0,17 днів), готової
продукції – зменшилася на 4,5 дні .
Прискорити обертання капіталу можна такими шляхами:
· інтенсифікацією виробництва;
· повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і
матеріальних ресурсів;
·правильною організацією роботи щодо матеріальнотехнічного
забезпечення;
· недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;
· своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;
· вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними
заходами із стягнення дебіторської заборгованості ;
· недопущенням відволіканням коштів у дебіторську заборгованість;
·скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.
Тривалість обороту загального капіталу залежить від його органічної
будови – співвідношення основного та оборотного капіталу. Чим
більша частка основного капіталу в загальній величині, тим повільніше
він обертається, та навпаки, за умов збільшення питомої ваги оборотних
активів прискорюється загальне обертання капіталу. 7 Аналіз
ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється
передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз її полягає у
досліджуванні рівнів і динаміки різнобічних фінансових коефіцієнтів
оберненості, які є відносними показниками фінансових результатів
діяльності господарюючого суб’ єкта .
Загальна оберненість усіх засобів складається з часткових показників
оберненості окремих елементів цих засобів.
Розглянемо показники, що характеризують ділову активність (табл..7)
Таблиця 7
Основні показники ділової активності господарюючого суб’
єкта .

№ Показник Методика розрахунку Рівень показника Відхилення
(+,-) 1999 2000 1999 2000 1 Коефіцієнт загальної
оберненості капіталу 2.843 1.53 -1.313 2 Коефіцієнт оберненості
мобільних засобів 7.80 7.77 -0.03 3 Коефіцієнт оберненості
матеріальних оборотних коштів 9.22 9.12 -0.1 4 Коефіцієнт оберненості
готової продукції 25.1 35.0 +9.9 5 Коефіцієнт оберненості
дебіторської заборгованості 13.5 13.6 +0.1 6 Середній термін обороту
дебіторської заборгованості 27.03 26.8 -0.23 7 Коефіцієнт оберненості
кредиторської заборгованості 16.4 29.1 +12.7 8 Середній термін
обороту кредиторської заборгованості 22.2 12.5 -9.7 9 Фондовіддача
основних засобів та інших позаоборотних активів 6.67 2.21 -4.46 10
Коефіцієнт оберненості
власного капіталу 3.77 1.65 -2.12 11 Продуктивність праці 22.3 29.7
7.4 12 Питома вага продукції що поставляється на експорт
----------------`
1. Коефіцієнт загальної оберненості капіталу (Коз) обчислюється як
відношення виручки від реалізації (ВР ) до середньої вартості
загального капіталу за певний період (ЗК):
. (9)
Коефіцієнт відображає швидкість обороту (кількість оборотів за період)

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14