Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

Текст реферата Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра „Фінансів та Банківської справи”
З В І Т
про проходження виробничої практики
на підприємстві „ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТОРМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”
Виконав студент :
Олефіренко О.В.
група 4ФК3
Керівник практики :
Товстолес І.А.
Дата здачі роботи
0 3.06.2002 р.
ХЕРСОН 2002
ЗМІСТ
Розділ 1 Характеристика підприємства 3 Розділ 2 Характеристика
капіталу підприємства 5 Розділ 3 Емісія підприємством цінних паперів
7 Розділ 4 Виручка від реалізації продукції 8 Розділ 5 Аналіз
фінансової діяльності підприємства 9 Список використаної літератури 27
Додатки 29
РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Об’ є ктом проходження виробничої практики є Закрите Акціонерне
Товариство „Херсонський електромеханічний завод”. ЗАТ
„Херсонський електромеханічний завод” було засновано
відповідно рішенню засновника організації орендарів Херсонського
електромеханічного заводу від 7 липня 1994 року шляхом реорганізації
суб’ єкта підприємницької діяльності орендного підприємства
„Херсонський електромеханічний завод”.
Найменування Товариства :
повне:
акціонерне товариство „Херсонський електромеханічний завод”
стисле:
АТ „Електромех”
Місце знаходження товариства :
Україна , 325034, м. Херсон, вул.. Паровозна ,12
Товариство створено та функціонує згідно з Законом України „О
хозяйственных обществах ”, „О ценных бумагах и фондовой
бирже” та іншими законодавчими актами .
Мета і предмет діяльності Товариства.
Мета діяльності Товариства: задоволення потреб ринку у продукції ,
роботах і послугах передбачених Статутом, покращення організації
виробничої та підприємницької діяльності , збільшення ефективності
виробництва , отримання прибутку ,реалізація відповідно до отриманого
прибутку інтересів засновників Товариства і економічних , соціальних
інтересів робочого колективу .
Предмет діяльності Товариства :
· капітальний ремонт і випуск занурювальних центробіжних насосів ;
·ремонт електродвигунів єдиної серії та електрозварювального
обладнання ;
· випуск механізмів для тваринництва та кормовиробництва ;
· вироблення товарів народного споживання ;
· надання платних побутових та технічних послуг населенню і
організаціям.
Окрім цього Товариство займається такими видами діяльності:
Ш комплекс інжинірингових послуг , у вигляді проектних ,
конструкторських та технологічних робіт , виготовлення
експериментальних , макетних і досвідних примірників;
Ш комплекс екологічних послуг у вигляді розробки програм з охорони
навколишнього середовища , розробка та виготовлення природоохоронного
очисного обладнання ;
Ш комплекс комерційних послуг у вигляді організації оптової та
рознічної торгівлі а також суспільного харчування ,
торговозакупівельною діяльністю ,комісійний продаж та у кредит,
організація аукціонів , торгів ,ярмарок, виконання посередницьких Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14